آیکیدو

27 Nov

زندگی موریهی اوشیبا / بنیانگزار آیکیدو

 

در سال 1903 موریهی اوشیبا در سی و هفتمین هنگ از لشکر چهارم در شهر اوزاکا نام نویسی کرد. در ارتش به سرعت ترفیع گرفت و به درجۀ فرماندهی رسید. در آنجا بود که با ادامۀ تغذیه و تمرینهای خاص بدنی سالم و قوی پیدا کرد و یکی از قوی ترین مردان رستۀ خود شد. او می توانست تخته سنگها و وزنه هایی را بلند کند که مردان دیگر حتی قادر نبودند تکانشان دهند! موریهی در تمرینات سرنیزه و نبرد تن به تن بسیار ماهر بود و در جنگ بین روسیه و ژاپن در سال 1905 این تواناییها وی را بسیار کمک کرد. در همین دوران وی به کلاس هنرهای رزمی می رفت و در شهر ساکای، یاگوریو جوجیتسو را در مدرسۀ گوتو، زیر نظر ماساکاتسو ناکایی آموخت و توانست قبل از ترک ارتش گواهینامۀ آموزش را از این رشتۀ جوجیتسو در سال 1908 بگیرد. در همین سال (1908) وی از ارتش استیفا داد و به دهکدۀ خود بازگشت و رهبر گروهی به نام جوانان محلی شد...

 

 

 

تالارهای گفتگوی ورزشی